Хирургически консумативи

Достъпът до качествени, достъпни и подходящи здравни продукти е необходим за напредъка на универсалното здравно покритие, справянето със спешни здравни ситуации и насърчаването на по-здравословно население.

Без медицински изделия обичайните медицински процедури – от превързване на изкълчен глезен до диагностициране на ХИВ/СПИН, имплантиране на изкуствено бедро или каквато и да е хирургическа интервенция – не биха били възможни. Медицинските изделия се използват в много различни условия, например от неспециалисти у дома, от парамедицински персонал и клиницисти в отдалечени клиники, от оптици и зъболекари и от здравни специалисти в съвременни медицински заведения, за профилактика и скрининг и при палиативни грижи. Такива здравни технологии се използват за диагностициране на заболявания, за наблюдение на лечението, за подпомагане на хора с увреждания и за намеса и лечение на заболявания, както остри, така и хронични.

Днес на световния пазар има приблизително 2 милиона различни вида медицински изделия и устройства, категоризирани в повече от 7000 генерични групи.

В тази категория ще откриете всички необходими фармацевтични и медицински консумативи.

  • Консумативи за диабет
  • Медицински ръкавици
  • Хирургични платна
  • Антимикробно инцизионно фолио
  • Дезинфекциращи спрейове и много други.

Няма продукти в тази категория.

Сподели в Facebook Сподели в Twitter Изпрати по Email
Спеделете >
Свързани продукти >
Оценете ни >
Viber >
Добавен на | Последно обновен на
RSS Feed